Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16523

14 400 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16523

Yellow Gold & Steel / Yellow Gold & Steel

Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16520 U Serial

24 900 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16520 U Serial

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116500LN

24 900 €


Rolex

Daytona ref.116500LN

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116500LN

25 300 €


Rolex

Daytona ref.116500LN

Steel / Steel

Rolex - Daytona Pearl Mother ref.116528

25 800 €


Rolex

Daytona Pearl Mother ref.116528

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona réf.116505

27 300 €


Rolex

Daytona réf.116505

Pink Gold / Pink Gold

Rolex - Daytona réf.116528

27 300 €

New arrival


Rolex

Daytona réf.116528

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16520 série T

31 500 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16520 série T

Steel / Steel

Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16528

32 000 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16528

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona "Zénith" réf.16520 Série A

32 500 €

Vintage


Rolex

Daytona "Zénith" réf.16520 Série A

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116505

32 900 €


Rolex

Daytona ref.116505

Pink Gold / Pink Gold

Rolex - Daytona réf.116508

45 700 €


Rolex

Daytona réf.116508

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona "Floating Cosmograph" ref.16528 Série L

Vintage


Rolex

Daytona "Floating Cosmograph" ref.16528 Série L

Yellow Gold / Yellow Gold