Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16523

17 990 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16523

Yellow Gold & Steel / Yellow Gold & Steel

Rolex - Daytona ref.116503

19 900 €

New arrival


Rolex

Daytona ref.116503

Yellow Gold & Steel / Yellow Gold & Steel

Rolex - Daytona réf.116520

22 900 €


Rolex

Daytona réf.116520

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116520

24 500 €


Rolex

Daytona réf.116520

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116520

24 500 €

Unworn


Rolex

Daytona réf.116520

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116509

Rolex

Daytona réf.116509

White Gold / White Gold

Rolex - Daytona ref.116520 "PANNA" Série F

26 000 €


Rolex

Daytona ref.116520 "PANNA" Série F

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116500LN

26 900 €


Rolex

Daytona ref.116500LN

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.16520 Zenith "Patrizzi" W Serial

32 500 €

Vintage


Rolex

Daytona ref.16520 Zenith "Patrizzi" W Serial

Steel / Steel

Rolex - Daytona "ZENITH" Inverted 6 réf.16518

33 000 €


Rolex

Daytona "ZENITH" Inverted 6 réf.16518

Yellow Gold / Leather

Rolex - Daytona réf.116509 by MAD "Colette"

33 000 €


Rolex

Daytona réf.116509 by MAD "Colette"

White Gold / White Gold

Rolex - Daytona ref.116515LN

38 700 €


Rolex

Daytona ref.116515LN

Pink Gold / Rubber

Rolex - Daytona réf.116528

39 000 €


Rolex

Daytona réf.116528

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona réf.116509

Unworn


Rolex

Daytona réf.116509

White Gold / White Gold