Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16523

22 250 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16523

Yellow Gold & Steel / Yellow Gold & Steel

Rolex - Daytona réf.116520

22 500 €


Rolex

Daytona réf.116520

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116503

22 900 €

New arrival


Rolex

Daytona ref.116503

Yellow Gold & Steel / Yellow Gold & Steel

Rolex - Daytona réf.116520

23 000 €


Rolex

Daytona réf.116520

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116520 "PANNA" Y Serial

23 900 €


Rolex

Daytona réf.116520 "PANNA" Y Serial

Steel / Steel

Rolex - Daytona ref.116518

28 900 €


Rolex

Daytona ref.116518

Yellow Gold / Leather

Rolex - Daytona ref.116500LN

32 500 €

Unworn


Rolex

Daytona ref.116500LN

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116518

33 000 €


Rolex

Daytona réf.116518

Yellow Gold / Leather

Rolex - Daytona ref.16520 Zenith "Patrizzi" W Serial

35 300 €

Vintage


Rolex

Daytona ref.16520 Zenith "Patrizzi" W Serial

Steel / Steel

Rolex - Daytona réf.116519LN

38 500 €

New arrival


Rolex

Daytona réf.116519LN

White Gold / Rubber

Rolex - Daytona réf.116509 by MAD "Colette"

41 800 €


Rolex

Daytona réf.116509 by MAD "Colette"

White Gold / White Gold

Rolex - Daytona réf.116519LN

41 900 €


Rolex

Daytona réf.116519LN

White Gold / Rubber

Rolex - Daytona réf.116505

44 500 €

New arrival


Rolex

Daytona réf.116505

Pink Gold / Pink Gold

Rolex - Daytona réf.116518LN

48 000 €


Rolex

Daytona réf.116518LN

Yellow Gold / Rubber

Rolex - Daytona réf.116505

54 500 €

Unworn


Rolex

Daytona réf.116505

Pink Gold / Pink Gold