Rolex - Daytona "Zenith"  ref.16518

16 900 €

Vintage


Rolex

Daytona "Zenith" ref.16518

Yellow Gold / Leather

Rolex - Daytona réf.116518

16 900 €


Rolex

Daytona réf.116518

Yellow Gold / Leather

Rolex - Daytona réf.116528 Dark MOP

26 900 €


Rolex

Daytona réf.116528 Dark MOP

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona "Zenith" réf.16528 Série E

29 200 €

Vintage


Rolex

Daytona "Zenith" réf.16528 Série E

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona réf.116518LN

29 500 €

Unworn


Rolex

Daytona réf.116518LN

Yellow Gold / Rubber

Rolex - Daytona "ZENITH" ref.16528

32 000 €

Vintage


Rolex

Daytona "ZENITH" ref.16528

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona réf.116508

44 000 €


Rolex

Daytona réf.116508

Yellow Gold / Yellow Gold

Rolex - Daytona "Floating Cosmograph" ref.16528 Série L

Vintage


Rolex

Daytona "Floating Cosmograph" ref.16528 Série L

Yellow Gold / Yellow Gold